תלותו של שודד

 

תלותו של שודד

אפילו אם יש לחברי הממשלה המושחתת של היום יותר משאבים משיש בידי גורמים פרטיים (בדרך כלל כי הראשונים שדדו אותם מהאחרונים), אין דבר זה מצביע, בשום אופן, על יעילות גדולה יותר של ממשלה נתונה ביחס לאזרחיה מבחינה כלכלית – או על מידת יצרנותה. אם בכלל, מדובר בהצלחת יכלתו של השודד להעביר לידיו את תוצריו של יצרן. אך שודד, יש לזכור תמיד, אינו יצרן עצמאי וככזה הוא תלוי תמיד בקיומו של היצרן. כך תלוי גם הממשל, עשיר במשאבים ככל שיהיה, במשלמי המסים שלו.

נתונים נוספים