הון ושלטון?

 

הון ושלטון?

המיתוס הסוציאליסטי-אנטי קפיטליסטי מרשיע אדם ביחס ישר למידת העושר שבידו, תוך הוקעתו ככזה שבעצם היותו בעל הון הוא יכול להשפיע על השלטון – וכמובן שלרעה. אך האמת האכזרית היא שכמות ההון שבידי אדם איננה משנה כלל אם הוא עבד המשטר; במשטר עריץ קיימת בכל עת האפשרות האלימה של השלטון לנכס אותו על הונו לטובת החברה, כלומר לאוצר המלך. במדינה כמו ישראל עוורים רוב האזרחים לעובדה שאלימות שלטונית זו איננה ננקטת לעתים אלא דרך קבע, שכן היא מבטאת את מצב הקבע של האזרח הישראלי – וזה, בלי קשר למידת עושרו – הוא אסיר המדינה.

נתונים נוספים