הדרך לגיהנום

הדרך לגיהנום

בסופו של דבר, ביסוד הסוציאליזם, הקומוניזם ושאר הצרות ממין זה לא מונחת אלא הטפשות האנושית בכל עצמת ההיזק שלה – זו הטפשות של אלה הרוצים בעשיית טוב, אשר מבלי לברר מהו ואיך באמת ניתן ליישם אותו הם מורידים מליוני אנשים ביגון שאולה – אם לא במוות אכזרי, מבלי לתפוש כי רצונם הטוב הוא האמצעי לעשיית הדבר.

נתונים נוספים