אל הפקיד הממונה

אל הפקיד הממונה

אם אתה אומר לי שזה שאתה גורם לי סבל משאיר אותך אדיש - ואם אתה יודע שלא עשיתי ואינני עושה רעה לאיש - אין אמירתך אלא הוכחה לעובי הקליפה שמפרידה בין נשמתך האמיתית לבין העולם.

נתונים נוספים