תמימות

תמימות

אשה תימניה שתינוקה נגנב בידי שליחת עלייה עת ירדה מהמטוס שהביאה מתימן בשנותיה הראשונות של המדינה, פגשה במקרה ברחוב את הגברת הזאת, שאלה אותה לגבי תינוקה, קיבלה ממנה פתק שמורה לה היכן למצוא אותו – והאמינה בפתק... ואני איני יודע אם תמימות מאמינה כזו היא חיובית או לא.

מה שבטוח הוא שבסיפור אמיתי קטן זה על תמימות נוראה מסוג זה מקופל סוד הדרך שבה הצליחו, מאז ועד היום, פקידיה הנוכלים האיומים של מדינת ישראל "לעבוד" על העולה החדש היהודי שציפה למצוא בארץ היהודים אחים לחיים.

ואם תרצו, יש בסיפור התמימות הזה גם את כל מה שזקוקים אנו לדעתו כדי שלא להיכשל במלחמה הניטשת בעם ישראל בין תמימותם של המאמינים, המחזיקים בערכים כמו טובו של האדם בכלל והיהודי בפרט, המנוצלים על ידי דור הצאצאים הציניים, האכזריים והאדישים של אבותיהם.

נתונים נוספים