הפשע שנמשך

הפשע שנמשך

עוזי משולם, איננו חושבים שמאבקך עסק במה שכבר עבר זמנו; הם מכרו את ילדינו אז והם מוכרים אותם היום. אז הם עשו זאת באמצעות אלמונים והיום הם עושים זאת באמצעות צבא שלם של פקידים, עובדים סוציאלים, מורים, מדריכים ועוד.

נתונים נוספים