כיבוש זר

 

כיבוש זר

לפני 50 שנה נכבשה ארץ ישראל על ידי משטר סוציאליסטי דיקטטורי אלים. מכיוון שהסוציאליזם סותר את היהדות ואת דת ישראל אין לו לגביהם לגיטמיציה שלטונית יותר משבישראל תשלוט מפלגה מוסלמית או בודהיסטית – וזאת בהתחשב בעובדה שאף הבודהיזם אינו כה סותר את היהדות כמו הסוציאליזם.

נתונים נוספים