בדרך לאוכל

בדרך לאוכל

מדינת ישראל כבר התדרדרה למצב שבו אנשים עומדים בה בתור כדי לקבל אוכל; כשיתחילו אנשים לעמוד בתור כדי לקבל יותר חופש, זה יהיה סימן לקפיצת מדרגה בדרך לגאולה, כי החופש הוא מה שנמצא בינינו לבין האוכל. אם היה לנו חופש, היה גם אוכל.

נתונים נוספים