בלימה פקידותית

 

בלימה פקידותית

ישראל היא מדינה שבה, כמו בבית כלא שבו נידונים האסירים לעבודת פרך, קושרים לאזרחים משקלות על רגליהם. אלה הם משקולות הפקידות אשר בולמת את התקדמותם.

נתונים נוספים