אחריות פושעת

 

אחריות פושעת

יש הרבה אי האחריות במה שנראה כלפי חוץ כלקיחת אחריות, שהוא, למעשה, אחריות לא צודקת. הנדיבות המסוכנת, הסעד הלא מבוקר ולקיחת האחריות הפושעת מוטלת על ידי המדינה על האזרחים באמצעות ביזת משאביהם והפנתם (החלקית) לטובת הנחשלים. כמה נסבול מכך שאנו לוקחים אחריות ומשא אשמה על פשעים שלא פשענו ונזקים שלא גרמנו? - וזאת בזמן שאנשים שפושעים נגדנו לא לוקחים אחריות על פשעיהם אלה אלא אם כן הדבר נעשה כקבוצות אנונימיות המטפלות במשאבינו למטרות בצע פוליטי.

נתונים נוספים