אינטרס עצמי

 

אינטרס עצמי

יש לשים לב לצביעות המובנית של השמאל על כל גווניו, כפי שזו באה לידי ביטוי בהאשמה מתמדת של אנשים, כוחות ומפלגות בכך שהם פועלים למען קידום עניניהם הפרטיים, האישיים, הקבוצתיים, המפלגתיים וכיו"ב - וזאת על רקע העובדה שאין אדם או קבוצה אנושית היכולים לפעול בצורה אחרת. האשמה זו אשר מתקיפה כל מי ומה שאינו מקובל על השמאל נעשית כחלק מפעולת השמאל - ואיך לא - למען האינטרסים שלו, שלו, ורק שלו. כאן מתבטאות הבורות והברבריות של השמאל בכל עזותן: איש השמאל הרגיל, השגור, באמת מאמין שפעולתו שלו איננה למען ענייניו או למען עניינה של קבוצתו, וכי מדובר בפעולה "למען הכלל", למען ערכים "שאינם רווחיים", לשם שמיים ולכל דבר שאינו עניינו הפרטי או עניין פרטי כלשהו - וזאת בשעה שבה הוא מפגין בפראות, מכה את אנשי הצד המתנגד לו, גורם נזקים לרכוש ומפעיל אלימות תוך שהוא תובע כספים, עמדות כח ועוד כספים, אדמות, פלחי שוק, הגנות שווקים ועוד כספים, כספים וכספים.

נתונים נוספים