אמונה טפלה

 

אמונה טפלה

יש קשר בין העובדה שאנשי התקשורת מאמינים שהם אובייקטיביים וששופטי בג"צ נחשבים על ידם כנטולי השקפה פוליטית. אלה ואלה גם יחד סובלים מבורות לגבי מהותה של אובייקטיביות ומחזיקים בהנחות יסוד שמאלניות שנראות להם כריאליות. זהו היסוד לאמונתם העצמית בהיות השקפתם אובייקטיבית ונטולת פניות ולכן שהם תומכים זה בזה.

נתונים נוספים