אשמה לא מוסרית

 

אשמה לא מוסרית

אחד ממחדליו החמורים של השלטון הוא הצלחתה של תעמולת האוייב לגרום לחלק גדול מאזרחי ישראל לחוש אשמה על פשע שלא פשעו. מלמעלה ועד למטה משמאל ועד ימין, הישראלים חשים אשמה. זה מה שהוא הגורם העיקרי למדיניות חוץ חלולה, לפיק ברכיים פנימי ולמחדלים הכלליים הפושים בכל היבט של הישות הישראלית.

נתונים נוספים