בעיה ופתרונה

 

בעיה ופתרונה

הבעיה: מדינה לא צודקת, דיקטטורית וריכוזית, הפוגעת בזכויות האדם של אזרחיה ובוזזת אותם באופן מתמיד באמצעות חוקים שרירותיים וכפייתיים, המבוצעים כנגדם על ידי מערכת משפט, משטרה וצבא, עד לכליונם המוחלט.

הפתרון: מדינה צודקת, חפשית, המבוססת על חוקה שמכירה בזכויות האדם, השומרת על אזרחיה ומגינה עליהם מבית ומחוץ באמצעות חוקים צודקים המוצאים לפועל על ידי מערכת משפט, משטרה וצבא.

נתונים נוספים