בשבי עסקאות החבילה

 

בשבי עסקאות החבילה

אזרחי ישראל שבויים מיום הולדתם ברעיונות שווא שמנחיתים עליהם מערכות המדינה. זוהי עיסקת חבילה שקושרת כל מדים למנגנון הממשלתי; לפיכך חושבים האזרחים שכל שוטר הוא המשטרה, שמשטרת ישראל היא הפרקליטות וכיו"ב. לכן ניתן לגרום להם לחשוב שכל מה שנקרא ישראל ישראל הוא ואין הם מסוגלים להפריד בין עם ישראל למדינת ישראל. אין עבד גרוע יותר מזה שנולד לאחד מהם ואינו יודע להפרידו ממשנהו. במקום לקלף את האגוז שמצא כדי ליהנות מתכנו אוכל האזרח הזה רק את קליפתו...

נתונים נוספים