האמנם אין ברירה?

 

האמנם אין ברירה?

כשמציעים לבטל מסי כפיה, מי שמתנגד לכך על יסוד הרעיון ש"אין ברירה", אומר, למעשה, ש"אין ברירה אלא לגנוב" – ובכך הוא מוציא את עצמו מאפשרות להיות מעורב במדיניות יהודית פעילה, שכן היהדות אומרת "לא תגנוב" – ומשמעו של זה היא, קודם כל, ש"לא תגנוב", ביחד עם היותו דברה מוסרית, היא גם מדיניות מעשית.

נתונים נוספים