הזכות לכפות?

 

הזכות לכפות?

גם אם היה הדבר מוסרי לכפות אדם אחד מסויים נגד רצונו זה לא היה מצדיק לכפות את השני, את השלישי ואת אלה שבאים אחריהם. זה בודאי שלא היה מצדיק חקיקת חוק גורף המעניק לאלפי אנשים "זכויות" לכפות על מאות, אלפי ומליוני אנשים אחרים את השקפתם.

נתונים נוספים