הכתם

 

הכתם

מאז קום המדינה ועד היום תלוי מעלינו, ככתם מרשיע, ענן הכפיה.

הכפיה בה נהגה הכנופיה אשר השתלטה על עם ישראל בארצו פשתה בו כצרעת וכמעט ולא תוכל למצוא בו היום אדם אשר לא יתן ידו לה, מתוך סברה שאין ברירה וחייבים בני אדם במידה כלשהי של כפיה כדי לחיות זה בצד זה.

זהו כשלונה הגדול של ישראל - כמדינה של חופש או של יהדות - ולכן עליה להפסיק ולהתקיים כפי שהיא.

נתונים נוספים