המכשלה

 

המכשלה

לא ניתן להוכיח מדעית – וקל וחומר ברמת היחיד המעורב – כי ההתנתקות בטוחה יותר לתושבים המיועדים לפינוי. אך אפילו אם היה זה נכון שההישארות ברצועת עזה היא מסוכנת יותר מהיציאה משם, לא היה בכך משום הצדקה לגירוש. היעדר חוקה, ויותר מזה – היעדר הבנה קונספטואלית יסודית של חוקתיות וחשיבותה, היא הנמצאת בעוכריה של מדיניות המתנגדים לעריצות השרונית; אנשי שרון הם אנשים לא מוסריים, נפשעים, ושום דבר ממעשיהם איננו לגיטימי, אך מה שפועל לטובתם, כל עוד אין חוק המתנגד להם, הוא עובדת כוח הזרוע שהם מפעילים.

נתונים נוספים