התשובה

 

התשובה

בחדשות מראים את ההסתדרות מארגנת שביתות נרחבות ומראים הרבה עובדים שמפעליהם עומדים בפני הפרטה והם אומרים "עשרים שנה עבדתי כאן ואני לא יודע מה אעשה מחר בבוקר". התשובה לאיש כזה צריכה להיות: "לך תפגין נגד אלה שגרמו לכך שאחרי עשרים שנה של עבודה אתה עדיין צריך אותה מחר בבוקר כי אין לך סכום שדי בו להבטיח את עתידך. אם תבדוק, אתה תמצא שמדובר באותם אנשים שגורמים לך היום להפגין ולשבות כנגד מי שלא עשה לך שום דבר רע."

נתונים נוספים