חוסר זכות

 

חוסר זכות

השאלה איננה אם שרון סובר או לא שהוא מגן על עניני ישראל השאלה היא אם יש לו זכות - או בעגה הפוליטית מנדט – ואין לו. כינוס המרכז של מפלגתו וחוקתה גם יחד לא העניקו לו זכות כזו. הוא גם לא קיבל כזו בבחירות הכלליות, שבהן נבחר בשל היותו הרע הפחות מבין שני הרעות האפשריות. כך או כך, אין לשום נבחר זכות דמוקרטית להפקיע רכוש פרטי. – ואין סימן לזכות כזו בשום מגילת זכויות קיימת במדינת ישראל.

נתונים נוספים