חופש הדיבור

 

חופש הדיבור

אחד הדברים הטובים שיש במדינת ישראל זה חופש הדיבור.

חופש הדיבור הוא אחד מיסודות הדמוקרטיה ואנחנו, בישראל יכולים לומר כל מה שאנחנו חושבים על כל מה שאנו רוצים מבלי לחשוש בכלל.

יש, אולי, כמה דברים שאם נאמר אותם בקול רם מדי אנו עלולים למצוא את עצמנו במקומות לא כל כך נעימים, או שיפטרו אותנו מהעבודה, או שיכלאו אותנו לחקירה או שלא ימצאו אותנו בוקר אחד – אבל חוץ מהדברים הללו יש לנו חופש מוחלט לומר כל מה שאנו רוצים.

ובכל זאת, זה כל כך נעים שאין הגבלה למידת הביקורת שבה אנו יכולים לבקר את הממשל...

נתונים נוספים