חירות והגשמה

 

חירות והגשמה

ישראלים שסיימו שירות צבאי משוטטים על פסגות הרים מסוכנות ברחבי העולם – והתקשורת מעודדת זאת כביטוי של חירות אישית והגשמה אישית. כזרוע של רעיונות השמאל אין היא מעודדת את הצעירים הללו, שחלק גדול מהם מגיע מיחידות קרביות, למיצוי יכולתם הצבאית כדי לחסל את האוייב ולסיים את המלחמה.

פעולה כזו, כנראה, אינה נראית להם הגשמה אישית משמעותית – בטח לא אחרי שיתוף הפעולה של התקשורת הישראלית עם הפוליטיקה הפציפיסטית.

ובהקשר הישראלי, אין זה קשה לראות מדוע שחרור מהצבא, שהגיוס אליו, כמו חלק גדול מתחושת השירות זו, נעשים בכפיה, נתפש כביטוי של חירות יותר מאשר מלחמה מוסרית למטרת נצחון על אוייב אכזר.

נתונים נוספים