יובל לנס הישראלי

 

יובל לנס הישראלי

נס בן חמישים שנה (או בליל של שטויות, אם תרצו) – כך הוכרז בחלק מכותרות העתונים על יובל להקמת עיירות הפיתוח בישראל. זהו, לכן, הזמן לסקירה בלתי אמצעית של ההישג היחידאי הזה: ביחד עם הקיבוצים, הדהימו עיירות הפיתוח את ישראל בשטף עצום של כשרונות כמו, למשל, קובי אוז.

הקשר הזה בין הקיבוצים לעיירות הפיתוח איננו מקרי: במידה רבה היה מה שהביא את עיירות הפיתוח אל פסגת התרבות הישראלית הכוח שקיבלו ישירות מהקיבוצים, שאף הם הציפו את ישראל בכוחות עצומים ורבים של יצירה רוחנית: פילוסופים, אנשי מדע, אמנים וכיו"ב. כן – וח"כים. הרבה ח"כים.

הדוגמאות כה רבות שקשה לזכור אחד מסוים... הסינתזה בין שני כוחות אלה – בין הקיבוצים הותיקים, המייצגים את חכמת החיים של בעל הנסיון ועיירות הפיתוח הצעירות, המייצגות את הדור הצעיר – יצרה את אותה מהות רוחנית אדירה שמכל העולם באים לצפות בה ולקבל ממנה השראה.

נתונים נוספים