כוחו של חינוך ממשלתי

 

כוחו של חינוך ממשלתי

אחרי תהליך בן למעלה מחמישים שנה שבו הצליחו שליטי ישראל לכונן בה דיקטטורה מתוחכמת, שבה התושבים בורים, טפשים ותמימים עד כדי להאמין שהם חיים במדינה חפשית, ואין תימה בדבר שכאשר מצביעים על הרשות הפלשתית, ירדן, מצרים וסוריה כעל דיקטטורות אין רוב אזרחי מדינת ישראל מבין במה הענין; אחרי 50 שנות שטיפת מוח שאומרת שמדינה חפשית רשאית לפגוע בזכויות האדם של אזרחיה באופן מתמיד, זה הרי ברור שאין הם רואים בפגיעה בזכויות האדם פגיעה כלשהי בחופש או מדיניות דיקטטורית.

אין ספק, החזקת מערכת חינוך החובה הישראלית משתלמת ביותר לדיקטטורים המקומיים; היא מסוגלת להסתיר אף מן הדיקטטורים עצמם את העובדה שהם פוגעים באחיהם ויותר מכך: היא גם מביאה אותם להאמין שהם מסייעים להם תוך כדי פגיעתם בהם. בעתיד יועלה המקרה המיוחד של מדינת ישראל על נס בספרי הזכרונות של הדיקטטורה העולמית, שכן היא הצליחה באמצעות מערכת החינוך הממשלתית לא רק לשכנע שהדיכוי הוא ביטוי של חופש אלא אף להעמיד דיקטטורים מושלמים תוצרת ישראל.

נתונים נוספים