כל ניחוש נכון זוכה!

 

כל ניחוש נכון זוכה!

זוכרים את המשפט הזה? משפט זה, שכולו אמת, ואשר מפעל הפיס הממשלתי השתמש בו לצורך תעמולה עצמית, מדבר בעד עצמו. הוא יהפוך בעתיד לסמל לצורה הנתעבת שבה איפשרה ממשלת ישראל את ביזתם של תושביה מתוך ניצול קר-דם של נקודות חולשה אנושיות – ולדרך אחת מני רבות שבה ניתן לשקר באמצעות אמת.

כך התעללו מוסדותיה של המדינה באזרחיה, תוך ניצול בורותם של אלה שמיום היוולדם הופקדו בידי הממסד אשר דאג ליצור את הבורים המוכנים כדי להשתמש בהם לצרכי מסחר פנימי. במסגרת זו קייצת עיסקה פנים-ממשלתית, שבה דואג משרד החינוך להעביר למפעל הפיס לקוחות נאיביים מקרב משלמי המסים. אלה, אשר מעולם לא ירדו לתחתית ביב השופכין של המזימה המופנית נגדם, אשר מחד אוסרת על הימורים פרטיים ומאידך מוסרת מונופולין על הימורים לידי מוסד בעל זכיון ממשלתי, שהם "בשר התותחים" של ההימורים שמופעלים על ידו.

ההימורים שמפעיל מפעל הפיס הישראלי מעולם לא היו מצליחים להחזיק מעמד בשוק הפרטי אם היו מקימים מוסד הימורים המבוסס על יחסי הסיכון של ההימורים שהוא מארגן. קריאתו של מוסד זה בשם "מפעל" היא הראשונה בשלשלת של רמאויות שבהן מכשיל מבצע ממשלתי זה אלפי אלפים של משפחות אזרחים, תוך שהוא משתמש בסיסמאות שטחיות והונאה רגשנית, המנצלת את העובדה שרוכשי כרטיסי ההימורים רחוקים מלהבין כי אין להם יותר מסיכוי קלוש לזכות לראות את השקעתם שבה לכיסם.

ואת זה אסור לנו לשכוח - איך הם רימו את התשושים וזינבו בנחשלים בהסכמתנו. איך הם, הבריאים בגופם, השולטים בשפה, בעלי השכל והעצמה, ניצלו את יכולותיהם כדי להכות באלה שחסרו זאת, כדי לנצל אותם. הם השפילו אותם, חשפו את חולשותיהם, לא נתנו להם להרים ראש והציגו אותם כילדים, בשל כך שלא יכלו להתבטא ולשאת את דברם כמוהם.

ובתוך מכלול הדרכים שבאמצעותם ירדו לחייהם, הם מכרו להם כרטיסי הגרלה דרך סיסמאות נלעגות, שרק מי שגרף את כספי עמלם לכיסו יכול היה לראות את המגוחך שבהן.

נתונים נוספים