כפיה

 

כפיה

הבעיה הראשונה של ישראל היא היותה מדינת כפיה. ככזו היא אנטי-מנהיגותית באופייה – במובן זה שהנהגה אמיתית מובילה את ההולכים בעקבותיה מתוך רצון חופשי - ופקידותית ביסודה, במובן הגרוע ביותר, שמתדרדר למצב שבו היא מועלת באמון אזרחיה משלמי המסים שנרצחים על ידי האוייב בשל רשלנותה וניהולה הלא יעיל את מערכותיה.

נתונים נוספים