לבעיה הדמוקרטית

 

לבעיה הדמוקרטית

בחברה הדמוקרטית אסור האזרח בידי חמומי-מוח אלימים, כי לכל אחד מהם זכות שווה להצבעה לגבי סדרי חייו. פרופסור באוניברסיטה, משוגע או חייל צה"ל, כולם שווים בזכות ההצבעה על עתיד חיי. אם אתה מאמין בדמוקרטיה אתה אסור לעולמי עד בשקר של טפשות. רוב אזרחי ישראל אינם יודעים כלל כי למעשה, אפילו היוונים, ממציאי השיטה, לא האמינו בדמוקרטיה כזו שיש היום בישראל. גם בתרבותם היא היתה מוגבלת למספר מוגבל של בעלי זכויות. אך בחברתנו מלמדים אותך שבין דמוקרטיה ודיקטטורה אין אפשרות שלישית והם משקרים.

נתונים נוספים