מחלה נסתרת

 

מחלה נסתרת

מפא"י ההסטורית, כמו רוסיה הסובייטית, הק.ג.ב. ושאר אנשי וארגוני העוולה ההסטוריים, עדיין קיימים בינינו כאן ועכשיו. זה שאנשים סבורים שהם כבר אינם קיימים מעניק להם יתר כוח; מחלה נסתרת מסוכנת ורבת עצמה הרבה יותר ממחלה גלויה...

נתונים נוספים