מי אתה?

 

מי אתה?

בתכנית שיח-נוער שראיתי לאחרונה בטלויזיה החינוכית הטיח נער שמאלני במתנגדו, המערער על החובה להתגייס לצה"ל ולשרת בניגוד למצפונו: "מי אתה שבזמן שבו אני אצטרך לשרת שלוש שנים בצבא, אתה תחליט לעצמך אם לשרת או לא בהתאם לצו מצפונך?

על אמירה מסוג זה יש ללמוד להשיב: "ומי אתה, שבשל השקפתך ומצפונך שלך, אני אצטרך לעשות משהו כנגד מצפוני והשקפתי שלי?"

הדבר חשוב להדגשה, כי הרוחות הנושבות לאחרונה בתרבותנו, הופכות את מושג ה"דמוקרטיה" למפלצת שבכוחה להדביר תחתיה את רצונם ושאיפותיהם של היחידים, שאותם היא מתיימרת לשרת.

נתונים נוספים