מעל לפוליטיקה

 

מעל לפוליטיקה

בישראל של היום רואים אנשים את ה"פוליטיקה" כדבר שלילי ואת ה"על-פוליטיות" כדבר חיובי. דבר זה משמעו, למעשה, שמי שמצליח ליצור את הרושם שהוא "מעל" לפוליטיקה, לוקח את הקופה כ"אובייקטיבי". תוצאת גישה זו היא, פשוט, שאנשים רואים כחכמה פוליטית להיות "לא פוליטי". זוהי, למעשה, צורה חדשה של הרעיון שלא להילחם למען הערכים שלך אלא למען הערכים של "טובת הכלל", או שלא לפעול למען "אינטרסים" או "רווח" (אלא אם כן הם "לטובת הכלל" או "לטובת הציבור").

נתונים נוספים