מצוקה ויצרנות

 

מצוקה ויצרנות

"אני באתי מן המצוקות ואף אחד לא ילמד אותי מה זה המצוקות" כך מצהיר שר האוצר סילבן שלום בהקדמה ליישום תכניתו שנועדה לפתור בעיית מצוקה. הוא אינו הראשון מבין שרי האוצר ששומה עליו ללמוד שלא מטאטאים מצוקה מתחת לשטיח ולא מרמים כדי לפתור אותה. כדי שאדם ייצא מהמצוקה עליו להיות יצרן, אך לא הופכים מקבץ נדבות ליצרן על ידי זה שמלבישים אותו בבגדי יצרן, בונים לו מבנה של מפעל ונותנים לו תלוש. לבוש, מבנה ותלוש אינם אלא הקנקן של היצרן; התביעה לכסף על ידי מי שלא מייצר אינה אלא תביעתו של בוזז – וקבצן עם אקדח איננו הופך לפועל יצרני – גם לא בתמיכתו של שר אוצר.

נתונים נוספים