מקום היחיד

 

מקום היחיד

בתהליך ה"שלום" הגיע לשיא ביטוייה של התפישה הרואה את היחיד כזניח וכגורם שאין להתחשב בו "יתר על המידה". תפישה זו, יותר מכל ענין אחר, היא שנמצאת בעוכריה של ישראל דהיום – והיא זו שמוציאה מידי ממשלות ישראל את הלגיטימציה שלהם ותמוטט אותם בעתיד מבחינה מוסרית.

נתונים נוספים