משת"פים

 

משת"פים

רבים מהמפוטרים במערכת החינוך מקימים קול זעקת חמס, אך המורים מפוטרים מאותה סיבה שהמתיישבים מפונים – כי הם סייעו בחינוך לדמוקרטיה הדיקטטורית של ישראל במשך למעלה מחמישים שנה. הם לא שמרו על הפקדון היקר מכל: על נפשות, נשמות ובעיקר תודעות הילדים שהופקדו בידיהם. היום, ההווה שלנו הוא העתיד שהם בנו אז.

נתונים נוספים