נכסים וערכים

 

נכסים וערכים

הבלבול בין נכסים וערכים הוא מה שעלול לקבוע את עתידנו. אם אנשים יסברו שהתנחלויות או שטחים הם נכסים ולא יבינו שמדובר בערכים נאצלים שאסור להתפשר עליהם, האומה בבעיה קשה. נכסים אינם שליליים ואסור להבין אותם ככאלה – עם זאת, בין הנכסים שיש לאדם או לאומה קיימים כאלה המבטאים בעצם קיומם ערכים חיוביים.

נתונים נוספים