על הבוכים והצוחקים

 

על הבוכים והצוחקים

שני עמים חיים כאן זה בתוך זה: הבוכים והצוחקים. הבוכים הם אלה שמידת סבלם מעולם לא הצליחה לחסל את רגשותיהם החיים ושמרה על חלקה בחוזה הקדוש שבין השכל ללב באמצעות צחוקם הבלתי פוסק גם בתוך מחנה המוות שבו הם נתונים. הצוחקים הם אלה שחסרים את מסת החומר האנושי הקריטי הנחוצה כדי להוות מהות חיה בעולם ולכן הם תמיד מרחפים בצחוקם מעל לדברים ולעולם אינם משיגים עמדה על פני האדמה.

נתונים נוספים