עשיית דין

 

עשיית דין

הם יוצאים נגד הרעיון שיהיה מצב שבו כל אחד יעשה "דין לעצמו", אך הדבר איננו מפריע להם לרצות במצב שבו כל אחד עושה דין לאחרים או, כמו היום, שכמה אידיוטים עושים דין לכמה מליונים. יתכן כי בעתיד הרחוק, לאט לאט אבל בטוח, יבינו אנשים שיש כללים חמורים שמגדירים איך ניתן לעשות דין – לעצמם וגם לאחרים – ובין היתר, גם מדוע דין צודק אפשרי אך ורק בתנאים שבהם אין יזימת כפיה נגד אחרים. ואז, רק אז, יהיה הדין דין והדיינים שופטים של ממש.

נתונים נוספים