פציפיסטים

 

פציפיסטים

לבוגדים מהשמאל קוראים פציפיסטים. אלה הם האנשים שכאשר הם נמצאים על גבול בין שתי מדינות, הם בוחרים במדינה שבה הם יכולים לדבר ומפעילים את כוח השפעתם לרעתה, לטובת זו שבה אינם יכולים לדבר. דבר זה נובע מכך שהם פוחדים ולכן הם פונים כנגד הטובים ופועלים למען הרעים. בכך, הם סוברים, הם מבטאים חכמת שרידות עליונה, שכן הטובים ממילא לא יזיקו להם באופן מיוחד ואילו הרעים, הם חושבים, יזכרו להם את הטובה שעשו עימם, ואם ינצחו יניחו להם לחיות או, אפילו, יתנו להם שכר. למעשה, הם אפילו אינם חושבים כך כי הם לא באמת חושבים אלא מניחים...

נתונים נוספים