פשעיו של ממשל

 

פשעיו של ממשל

בפשעי הממשל הישראלי יש לכלול אישפוזים כפויים בבתי-חולים פסיכיאטריים, הפקרת ענין רון ארד – הזנחת נושא השבויים הישראליים במדינות ערב – הזנחת השבת גופות חללים – ירידה לחייהם של נהגים והתעללות בהם – התעלמות מנעדרי קרב שולטן יעקב – איסור שהיה, עבודה ומסחר לזרים, ובכלל זה לערביי השטחים – הגליה כפייתית של חפים מפשע – גירוש כלכלי של יהודים מישראל – מניעה פקידותית-כלכלית של יהודים ומשקיעים זרים בארץ ישראל – השתלטות על נכסי יהודים בישראל – השתלטות על נכסי ערבים בישראל – הפקעת רכוש – כפיה כללית – פגיעה בזכויות האדם, האזרח והיחיד ועוד היד נטויה.

נתונים נוספים