צדק ישראלי

 

צדק ישראלי

עוזי משולם נכנס לכלא מחייך ועל שתי רגליו ויצא שוכב על אלונקה כשפניו מכוסים. ראיתם איך ניצחה המדינה את עוזי משולם? ראיתם איך הכניסו לו והצילו אותנו מידיו? ממש מזל. עוזי משולם, כידוע, היה עריץ מטורף שזמם לכבוש את העולם. זוכרים את הענין ההוא עם תינוקות שנחטפו ונמכרו? זה היה סתם תירוץ. עמד עוזי משולם בביתו ואמר לחסידיו השוטים: "היום יהוד. מחר העולם" עכשיו הראו לו מה זה על כל מה שעשה, על כל הדברים הרעים שעשה. מה הוא עשה? לא זוכר בדיוק. היתה התבצרות. למשולם היה נשק. מישהו נרצח על הגג. זה מה שקרה - ומדינת ישראל לא נותנת שיקרו דברים כאלה. תינוקות או לא תינוקות, זה לא מצדיק סיכון חיי אדם. שיידע מה זה. שיראו וייראו. מה זה פה, אמריקה? והעיקר ששבו בנים לגבולם והתינוקות האהובים חזרו לידי הוריהם האוהבים. ועל כך נאמר שמוטב מאוחר מאשר אף פעם ושסוף טוב הכל טוב.

נתונים נוספים