צו מנהלי כביטוי המשטר

 

צו מנהלי כביטוי המשטר

הצווים המנהליים אינם מנוגדים לדמוקרטיה - כפי שטוענים אנשי שמאל בעלי מצפון – הם ביטוי של הדמוקרטיה הישראלית; הם ממחישים את היות הדמוקרטיה צורה של עריצות. זו הזדמנות נוספת לאנשי השמאל המקומי ולשאר התומכים בשיטה הדמוקרטית הישראלית להבין כי מדובר בעריצות שאינה שונה, מבחינת פגיעתה ביחיד, מכל עריצות אחרת.

נתונים נוספים