קדושתה המפוקפקת של קופת המדינה

 

קדושתה המפוקפקת של קופת המדינה

העתון, מתחת לכותרת "התכנית הכלכלית של דול: קיצוץ מס-ההכנסה במחצית" נאמר כי לפי התכנון של דול תהיה הורדת מסים. בין היתר נאמר כך: "חבילת הקיצוץ במסים תעלה לקופת המדינה 548 מיליארד דולר ותוך שש שנים". זה מבטא גישה שנשמעת באופן קבוע, כאילו המדינה מקריבה את עצמה כאיזה יחיד מסכן שסובל כדי לאפשר לאזרח להרוויח. יש להזכיר ולזכור כי פחות כסף לממשלה זה תמיד הרבה יותר כסף לאזרחים. בעיקר מכיוון שהאזרח מרוויח גם את פחת התיווך וגם את מיעוט כוחה של הפקידות והיקפה. במקרה של ממשל עריץ – ורובם ככולם כאלה – ניתן להציג את הדברים כך: "הפסקת השוד תעלה לשודד..."

נתונים נוספים