שוד קלישאי

 

שוד קלישאי

כשאתה מרים קולך כנגד השוד הם אומרים לך, אנשי הקלישאות: כבר שדדו לפני כן. גם באמריקה שודדים. תראה לי מקום שבו לא שודדים. שודדים רק מעט. שודדים רק את העשירים. שודדים רק חלק קטן מבני האדם. שודדים באופן שוויוני.

נתונים נוספים