שוטים ורשעים

 

שוטים ורשעים

אין חכמים וטובים בין חברי הממשלה יש שוטים טובי לב ורשעים אינטיליגנטים. אלה מהווים בהנהגה ידיים ללא ראש וראשים ללא ידיים.

אתה לא היית נותן את מכוניתך לתיקון למי שרוצה ולא יכול וגם לא למי שיכול ולא רוצה. את מכוניתך צריך לתקן מי שיכול וגם רוצה.

אז למה אתה נותן להם מדינה שלמה לתיקון? הרי הם אינם רוצים ואינם יכולים; האינטיליגנטים הם רשעים הם אינם רוצים, הטובים הם שוטים הם אינם יכולים.

נתונים נוספים