שליטה

 

שליטה

בימי הביניים אפשרי היה לארגן קבוצות אנשים בעלי תרבות והידע באופן כללי היה נמוך עד כדי כך שקבוצת נדכאים יכלו להתחמק מידי השליטים וליצור, על ידי מגע עם הטבע, את הדרוש להם: בכדי למנוע זאת הוכרזו חלקות הטבע כרכוש המלך וכך הוגדר מקומם של הנתינים הגדרה כלאית כפי שהיום מוגדר המצב ברוסיה. במקומות כמו ישראל נגזר על השלטונות למצוא פתרונות מתוחכמים ביותר לבעיות יסוד אלה ואלה הצליחו, באמצעות החוק, ליצור מצב שבו נמצאים כל תושבי ישראל, יחד עם תחומי עיסוקיהם השונים, תחת שליטה ממשלתית, הקובעת את מקום שהותם ביחד עם תחומי פעילותם.

נתונים נוספים