תואר מביש

 

תואר מביש

משימתנו לעתיד היא להביא למצב שבו התואר "פקיד מדינה" או "איש ציבור" יהיה, במיוחד בהקשר של עריצות מדינת ישראל, תואר מביש עד כדי כך שאיש לא יחפוץ לשאת אותו; רק ממצב כזה יוכל להיווצר עתיד מחודש שבו ירצה שוב אדם כלשהו לשאת תואר כזה מתוך גאווה.

נתונים נוספים