תוצאות של חינוך

 

תוצאות של חינוך

לאזרחים רבים מושגי המדינה, העם והארץ אינם ברורים כל צרכם, עד כדי כך שאין הם יודעים מהם ההבדלים ביניהם במדוייק. בורות זו, שיש לה השלכות כה רבות על המצב הפוליטי הפנימי בישראל, איננה מקרית; אפילו במקרה שאין היא תוצר של מזימה מכוונת, היא תוצאה של מחדל ורשלנות בתחום החינוך הממלכתי, שלפחות ברור שאין מקריות לגבי עובדת היותו כזה.

נתונים נוספים