תנועת נוער

 

תנועת נוער

בהסטוריה של כל העריצויות שיחקו תמיד ארגוני נוער תפקיד מרכזי של זרוע פיזית ואלימה המבצעת בחשק ובתנופה את הוראות ההנהגה. נוער מר"צ איננו שונה מכלל זה. המאפיין הראשי של ארגון נוער פוליטי הוא השימוש המודע שעושים מנהיגיו הבוגרים בעובדה שהנוער חסר ידע מחד ומלא בכושר פעולה ובכוח תנועה מאידך. זהו מאגר כוח שכל מי שדוגל בהקרבת אדם שש להשתמש בו כי, מבחינה אנושית, זהו שימוש ברמה הנמוכה ביותר של האדם, ברמת כוח השרירים של חסר הידע, שאם אתה מצליח להפעילו לטובת ענינך, אין לך מה לחשוש מכך שיזהה את עובדת נצלך אותו.

נתונים נוספים