6 א בתוך עמי

כתבים על מציאות קיומו של האזרח במדינת ישראל מנקודת מבטו של בן לעם ישראל.


# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
כל אזרח כנביא נכתב על ידי ohad kamin 323
רחמונס נכתב על ידי ohad kamin 403
להיות בן תרבות נכתב על ידי ohad kamin 612
חברת השקר נכתב על ידי ohad kamin 336
סתירה מגמתית נכתב על ידי ohad kamin 346
עולם ישן עדי יסוד נחריבה נכתב על ידי ohad kamin 1589
תימנים כסמל נכתב על ידי ohad kamin 350
תורת הקבוצות נכתב על ידי ohad kamin 358
שנאת החינם מטעם נכתב על ידי ohad kamin 364
שכר זה לא רק כסף נכתב על ידי ohad kamin 331

נתונים נוספים