6 א בתוך עמי

כתבים על מציאות קיומו של האזרח במדינת ישראל מנקודת מבטו של בן לעם ישראל.


# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
כל אזרח כנביא נכתב על ידי ohad kamin 310
רחמונס נכתב על ידי ohad kamin 396
להיות בן תרבות נכתב על ידי ohad kamin 604
חברת השקר נכתב על ידי ohad kamin 330
סתירה מגמתית נכתב על ידי ohad kamin 340
עולם ישן עדי יסוד נחריבה נכתב על ידי ohad kamin 1549
תימנים כסמל נכתב על ידי ohad kamin 343
תורת הקבוצות נכתב על ידי ohad kamin 350
שנאת החינם מטעם נכתב על ידי ohad kamin 357
שכר זה לא רק כסף נכתב על ידי ohad kamin 325

נתונים נוספים