6 א בתוך עמי

כתבים על מציאות קיומו של האזרח במדינת ישראל מנקודת מבטו של בן לעם ישראל.


# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
כל אזרח כנביא נכתב על ידי ohad kamin 273
רחמונס נכתב על ידי ohad kamin 351
להיות בן תרבות נכתב על ידי ohad kamin 566
חברת השקר נכתב על ידי ohad kamin 297
סתירה מגמתית נכתב על ידי ohad kamin 301
עולם ישן עדי יסוד נחריבה נכתב על ידי ohad kamin 1316
תימנים כסמל נכתב על ידי ohad kamin 298
תורת הקבוצות נכתב על ידי ohad kamin 312
שנאת החינם מטעם נכתב על ידי ohad kamin 324
שכר זה לא רק כסף נכתב על ידי ohad kamin 283

נתונים נוספים