גבורה וחיים

 

גבורה וחיים

אחד האותות המחרידים ביותר של הנהיה הנוצרית של תרבותנו היא שבתפישת חלק גדול מבני האדם בישראל של היום די לחייל למות כדי שייחשב גיבור. אני אינני יודע מה יותר גרוע מבין השניים: האצלה לא מוצדקת זו של מוות כלשהו – שיכול להיות תוצאה גם של רוע וטפשות – או ההפחתה והדילול של ערך הגבורה. בכל מקרה, מחייב תיקון הלך רוח זה הענקת התואר "גבורה" לזה שמעשהו תואם את המושג האצילי הזה, בלי שום קשר לשאלה אם נהרג תוך כדי מעשהו זה או חי ליהנות מתוצאותיו. בכל מקרה, גם אם נהרג הגיבור, יש לדעת ולהדגיש כי את פעולתו עשה הגיבור למען החיים – וגם אם לא זכה הוא ליהנות ממעשה הגבורה שלו, הוא תרם בכך לחייהם של בני אדם אחרים.

נתונים נוספים